AKTUÁLIS!

2019. október 13.

Lelkészi beszámoló a 2018. esztendőről és a 2019. évi lelkészi munkaterv!

Kedves Testvérek!

Budaörsön 2019 március 10- én a Budaörsi Evangélikus Gyülekezet Istentisztelete után, közgyűlés keretében ismertetésre került a gyülekezet részére a 2018. évet összefoglaló lelkészi beszámoló és a 2019. évi lelkészi munkaterv.

A teljes lelkészi beszámoló a 2018. esztendőről, itt olvasható:

A teljes 2019. évi lelkészi munkaterv pedig, itt olvasható:

Szeretettel: Endreffy Géza.

Az adó 2×1%-a

Szeretnénk felhívni a kedves testvérek figyelmét az adó 2×1%-áról való rendelkezés lehetőségéről! Elsősorban azok szeretetébe ajánljuk gyülekezetünk alapítványa (Erős Várunk adószám: 18691779-1-13) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035) javára adójuk felajánlható 1-1%-át akik mostanában nyújtják be adóbevallásukat.

Előre is köszönjük e két szervezet számára történő rendelkezést. További információ Pinkóczy Lászlóné Zsuzsától, irodavezetőnktől kapható. (Az amúgy is befizetett adó első 1%-a kedvezményezettjeként gyülekezetünk alapítványa jelölhető meg, második 1%-a pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház. Mindkettő fontos, hiszen az első közvetlenül gyülekezetünkhöz érkezik és a lelki munkát segíti elő, a második alapján pedig az állam ítéli meg egyházunk támogatottságát. Ezért kérjük, a testvérek is tartsák fontosnak a „forintok eme hitvallását” és jelöljenek meg minket kedvezményezettként.)

 Köszönjük!

Presbiteri áhitat 2018.

Hirdetéseink olvasói olykor láthatják a rövid sort valahol a sorok között: presbiteri gyűlés ekkor és ekkor. Mi is van emögött? Mi is történik ilyenkor?

Hadd használjam egyik presbiter testvérünk bevezető áhitatának közzétételét ennek a gondolatnak a bemutatásához.

Gyülekezetünk presbitériuma a “vének tanácsa”. Ők azok, akiket testvéreink egy istentisztelet közgyűlésén megválasztottak, hogy egyházközségünk dolgaival, lelki és anyagi kérdéseivel, épületeink állapotával közelebbről is foglalkozzanak és biztosítsák azt, hogy istentiszteleteink, hétközi alkalmaink, nagyobb eseményeink rendben, Isten dicsőségére történjenek meg. Ez a közösség azonban nem egy gazdasági és ellenőrző csoport csupán, hanem mindenek előtt imaközösség, mely az ige körül, a Szentlélek segítségül hívásával jön össze alkalomról alkalomra. Hordozza a gyülekezet tagjait imádságban és Isten elé viszi problémáinkat és lelkiségében irányt mutat. Akár mindegyik ilyen áhitatot föltölthetnénk honlapunkra, de Zsolt testvérünk írott formában hozta gondolatait. Ezt a lehetőséget ragadtam meg, mert lelkisége, gondolatai engem is nagyon megérintettek és elmondhatom, hogy igen áldott beszélgetésünk volt utána…

Presbiteri áhitat 2018 első presbiteri gyűlésen.

Szeretettel: Endreffy Géza

Közös protestáns gyülekezeti és missziói nap!

M E G H Í V Ó !

Közös protestáns gyülekezeti és missziói napot tartunk 2017. szeptember 17. Vasárnap 10:00 – 17:00, a Budaörsi 1. számú Általános Iskolában (2040  Budaörs, Hársfa u. 29.).

Szeretettel hívunk és várunk!

Készülnek a wittenbergi nagy túrára az evangélikus motorosok!

Pünkösd utáni hétvégét nagy izgalommal vártuk, hiszen az Evangélikus Motorosok, melynek közösségébe tartozik a mi gyülekezetünk Férfi köre is (Guruló Tanítványok) egészen komolyan áll a wittenbergi motoros túra szervezésében. Szükség volt azonban egy találkozóra, ahol megismerhettük egymást és megbeszélhettük a készülődés további pontjait.

Erről szól az evangelikus.hu cikke is. Gyülekezetünkből 7-en készülünk a nyár végi motoros zarándoklatra. http://evangelikus.hu/talalkoztak-egymassal-az-evangelikus-motorosok

Diakóniai Csendesnap

Diakóniai csendes napot tartunk 2015.11.28. Szombat 9:30 – 15:00, a Budaörsi Evangélikus Gyülekezeti Házban (2040  Budaörs, Szabadság út 57.).

Szeretettel hívunk és várunk!Diakoniai_nap2015nov28