Author Archive

Az adó 2×1%-a!

Szeretnénk felhívni a kedves testvérek figyelmét az adó 2×1%-áról való rendelkezés lehetőségéről! Elsősorban azok szeretetébe ajánljuk gyülekezetünk alapítványa (Erős Várunk adószám: 18691779-1-13) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035) javára adójuk felajánlható 1-1%-át akik mostanában nyújtják be adóbevallásukat.

Helyzet van!

1Timóteus 1,7 Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Következő körlevelünket a józanság és a szeretet Lelke íratja velünk, hogy erővel tudjunk szolgálni továbbra is közöttetek.

Drága Gyülekezet!

Már nagyon vártuk a nyitás lehetőségét! A fiatal családok, ifisek, felnőttek és gyerekek beszélgetése a templom után… Kiálltunk az árnyékból, hogy a nap sugarai melengessenek bennünket: nagy a találkozás öröme! A szent közösség! Az istentiszteleti létszámunk már egy jó ideje éppen a templom terhelhetőségének határát súrolta a pandémiás protokoll szerint. Érezhető, hogy a közösség nagyon vágyik már vissza lelki otthonába. Érkeznek is a vakcinák, az átoltottság is egyre nagyobb lesz, jó néhány testvérünket már be is oltották.

Erre most be kell zárnunk! Úgy tűnik Április hónapra is biztosan.

Emlékszem, egy évvel ezelőtt, március 15-i vasárnapra készültem és akkor ért a hír a bezárásról. Akkor nagyon nem voltam rá fölkészülve, sok idő kellett, míg megnyugodtam és békességem lett. Most nem ez a helyzet. Járt utat járunk. Így tegnap este a presbiteri gyűlésen azt határoztuk, hogy egyelőre – az elkövetkező időszakra teljesen bezárunk. Talán májusban kinyithatunk! Utána tájékoztatjuk majd a kedves gyülekezetet a további döntésről.

Élő internetes közvetítés azonban a mostanra már megszokott módon lesz. Mert nem a félelem lelkét kaptuk…

Arra kérjük tehát a kedves gyülekezetet, hogy az említett vasárnapokon NE induljanak útnak templomba! Hívjuk fel erre ismerőseink, gyülekezeti tagjaink figyelmét!

Hétközi online alkalmainkat a szokott módon tartjuk, szeretettel várjuk az új bejelentkezőket is! (A ZOOM-os linkek a honlapon/hirdetésekben találhatók.)

Legyünk továbbra is fegyelmezettek, ahogy a gyülekezet eddig is példamutatóan az volt!

Vigyázzunk egymásra!

Azonban ne feledjük – most böjtben különösen is – hogy Isten keres minket és beszélni, beszélgetni szeretne velünk. Teremtsünk erre alkalmat, hiszen ebben a bezártságban lesz erre lehetőség bőven.

Szeretettel:

Géza

A TE BONYHÁD!

Kedves Táborozók!

Sejj, de nagy örömmel és lelkesedéssel készülünk a jövő heti Gyülekezeti Táborunkba!

Mellékletben minden fontos információ olvasható! Az egész dokumentum fontos, kéretik teljesen végigolvasni!

Itt csak azt jelzem, ami a szervezés tekintetében most nagyon fontos.

Kérem, válaszul erre a levélre nekem jelezzétek:

 • ha leutazáshoz segítséget kér,
 • a leutazáshoz helyet tud felajánlani.

Jó néhányakról tudjuk, hogy van igényük erre, illetve felajánlásuk, de az a sanda gyanúm, hogy nem tudunk mindenkiről. Ha valaki már lebeszélte, hogy kivel megy, azt nem kell jeleznie felém.

Nagyon kérjük, hogy mindenki töltse ki a mellékletet és hozza magával, illetve gyermekével küldje el. Ezt az első napon be kell szednünk!

A tábor hétfőn ebéddel kezdődik, így nagyon kérjük, hogy legkésőbb fél 1-re mindenki érkezzen le!

A tábor pénteken vacsorával zárul, ez előtt még teljes értékű programjaink vannak.

Nagyon várom a találkozást!

Szeretettel:

Géza

Bonyhádi tábor_felhívás!

Kedves Táborozók!

Kérünk minden táborozót, aki a júliusi bonyhádi táborra jelentkezett, hogy legkésőbb július 05-ig utalja át a részvételi díjat az Erős Várunk Alapítvány számlájára. (11742173-20144683)

A részvételi díj összege:

 • 2 éves korig – ingyenes a részvétel
 • 2-14 év között: 19.600,-Ft/fő
 • 14 év felett: 28.400,- Ft/fő

Köszönettel: Pinkóczy Zsuzsa

Védekezési Szabályzat!

A Budaörsi Evangélikus Egyházközség vezetése jelen járványügyi helyzetre tekintettel, a kormány és az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezésekre, valamint a Püspöki Tanács ajánlására figyelemmel a következő szabályzatot hozza.

Vasárnapok/ünnepnapok lebonyolításának rendje:

I. Az Istentiszteletek 2020. május 31. napjától az alábbi rend szerint látogathatók:
a) 2020. május 31. napján (Pünkösd 1. napja, vasárnap) és június 1. napján (pünkösd 2. napja, hétfő) az Istentiszteleten – a nyilvános istentiszteleti alkalmakra való felkészülés érdekében – korlátozott számban, külön az erre meghívott személyek vehetnek részt. 
b) 2020. június -jén (Pünkösd 2. napja, hétfő) az Istentiszteletek – a jelen szabályzatban foglaltak megtartásával – nyilvánosak, azokon szabadon részt vehetnek mindazon személyek, akik 65. életévüket nem töltötték be. 
c) 2020. június 7-től (vasárnap) az Istentiszteleteken – eltérő rendelkezés hiányában a jelen szabályzatban foglaltak megtartásával – a 65. életévüket betöltött személyek is részt vehetnek.

A teljes VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT itt olvasható: védekezési szabályzat

Nyári Táboraink 2020.

Kedves Gyülekezetünk!

Kormányunk június 1-jétől engedélyezi a napközis táborok megtartását, az „ottalvós” táborok pedig június 16-tól engedélyezettek.

Tehát a tervezett táborainkat megtartjuk!

 • Június 15-19-ig, az 5-13 éves korosztályt várjuk szeretettel Hittanos-, Napközis-, Kézműves táborunkba.
  • A tábor költsége 14,000 forint
  • Jelentkezni június 5-ig lehet.
 • Gyülekezeti táborunk pedig Bonyhádon, a hatalmas evangélikus kollégiumban és szabad területen kerül megrendezésre július 6-10-ig. (hétfő ebédtől péntek vacsorával bezárólag) Ide minden korosztályt várunk, teljes családokat is!
  • A tábor költsége a következőképpen alakul: 0-2 éves korig ingyenes, 14 éves korig 19.600 forint, 14 éves kortól 28.400 forint. (az összegek módosulhatnak az eltérő érkezési időpont és az igénybe vett étkezések száma miatt))
  • Jelentkezni június 20-ig lehet.

Táborainkat egészségügyi szempontból a megfelelő intézkedésekkel és odafigyeléssel tartjuk meg a Kormány rendelkezéseinek megfelelően!
Jelentkezni a budaors@lutheran.hu mailcímen lehet.

Az adó 2×1%-a

Szeretnénk felhívni a kedves testvérek figyelmét az adó 2×1%-áról való rendelkezés lehetőségéről! Elsősorban azok szeretetébe ajánljuk gyülekezetünk alapítványa (Erős Várunk adószám: 18691779-1-13) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035) javára adójuk felajánlható 1-1%-át akik mostanában nyújtják be adóbevallásukat.

A befizetett adó 1%-áról. Ebben az esztendőben is 2×1%-ról endelkezhetünk.

1.    Az első 1% alapítványoknak megy, így a mi közhasznú alapítványunk az “Erős Várunk” Alapítvány is megjelölhető kedvezményezettként. Adószámunk: 18691779-1-13. Ez közvetlenül gyülekezetünkhöz érkezik és a hitoktatási munkaágat segíti, eszközöket, alapanyagokat veszünk belőle, melyből a vasárnapi iskolások, az iskolai hittanosok és a gyülekezeti hittanosok is részesülnek, illetve segíti ifiseink, konfisaink táboros részvételét, amely a közösségépítés szempontjából nagyon fontos.
2.    A második 1% kedvezményezettjeként a Magyarországi Evangélikus Egyház jelölhető meg. Technikai számunk: 0035. Ez alapján az állami támogatás mértékét ítélik meg, illetve az evangélikus egyház társadalmi súlyát.

Mindkét 1% nagyon fontos és nagyon köszönjük! Ha azonban erről már korábban rendelkeztünk (elektronikus bevallás), akkor a nyilatkozatot nem kell újra megtenni, de érdemes utánanézni.

 Köszönjük!

Pásztori levél!

 Kedves Testvérek!

Az elmúlt hetek világeseményei eléggé megdöbbentettek mindenkit! Az észt mindenek fölé emelő és hatalmat gyakorló, önmaga szuverenitását vadul védő ember bajban van. Felfuvalkodott és önmaga csapdájába esik. Azt hiszi mindenható. Manapság meg rájön, hogy nem az. Az Isten az Úr. Az ember megkérdőjelezi az Isten mindenhatóságát, egyáltalán a létét, kétségbe vonja a teremtést és annak rendjét, lebontja az eszerint működő alapegységet, a családot, rendelkezik az élet felett is... Mindent föl akar számolni, ami Istenre emlékeztetné. Egy olyan világot teremt, amiben nem is akar élni. S mivel Istent száműzni akarja belőle, az Isten nélküli hatalmak ereje kezd működni benne. Törvénye a félelem és a módosított tudat lesz, a féligazságok és megtévesztés. Éppen úgy, mint az Édenben. És később is. Pontosan az történik, ami az Igében is olvasható arról a korszakról, ami nem ad dicsőséget az Úrnak. Nem tiszteli és nem alázkodik meg Előtte. Érdemes elolvasni a Római levél első és második fejezetét. De reális képet mutatnak a Kispróféták is.

Amit tehetünk elsődlegesen a bűnbánat! Dániel bűnvalló imádsága jut eszembe, ami Ötvened vasárnapján szólalt meg templomainkban. Dániel 9,1-19 Micsoda ereje és hatalma van annak, amikor valaki őszintén keresi az Isten akaratát, megérti az Írásokból, hogy minek van itt az ideje és térdre tud borulni. És azt teszi, amit kell. Imádkozik. Még akkor is, amikor népének fogalma sincsen, hogy mi történik és hogy miért? Legyünk mi is ilyen Dánielek, akik hordozzák népük, de most az egész világ sorsát is. Nem kárognunk kell, nem fenyegetőzni, hanem könyörögni és megtérésért imádkozni! Ahogy Dániel is tette.

Íme egy Luther imádság:

Ezért arra kérem az Istent, hogy könyörüljön rajtunk, és óvjon meg bennünket. Ezután füstölök, hogy a levegő tisztulását elősegítsem. Orvosságot osztok, és én is beveszem. Tartózkodom a fertőzött személyektől és helyektől, ha nincs ott rám szükség, így vigyázva a saját egészségemre, nehogy én mérgezzek és fertőzzek meg másokat, és így hanyagságból okozzam mások halálát. Ha az Isten meg akar találni, akkor meg is talál, de így mindent megtettem, amit megtehettem, és így sem a magam, sem pedig mások haláláért nem vagyok felelős. Ha a felebarátomnak szüksége van rám, nem fogom elkerülni sem a helyet, sem a személyt, hanem önként odamegyek hozzá, és segítek neki, ahogy arról fentebb volt szó. Nézd, ez igazi, istenfélő hit, amely nem vakmerő, nem pimasz és nem istenkísértő.
(Luther Elmenekülhetek-e a halál elől? LVM 5, 546)

Szeretettel:
Endreffy Géza 

Önkormányzati közlemény

 KÖZLEMÉNY
az otthontartózkodás vállalásáról

Kedves 70 éven felüli Budaörsiek!

Kérjük, hogy akik a 70. életévüket betöltötték, ne hagyják el lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket! 
Koronavírus-járvány idején a legveszélyeztetettebb kategóriába tartozik az idősebb korosztály. Megvédeni Önöket úgy tudjuk, ha Önök is együttműködnek ebben. Nagyon fontos, hogy a járvány lezajlásáig lakásukban vagy házukban maradjanak, ne menjenek ki az utcára, ne kerüljenek közel másokhoz!
Akinek gondot jelent saját maga ellátása, és ezt hozzátartozói, ismerősei sem tudják megoldani, kérem, jelezze felénk. 
Ha Ön, mint 70 év feletti budaörsi az otthontartózkodást önként vállalja, ellátásáról más gondoskodni nem tud, és erről az Önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról gondoskodunk otthonában mindaddig, amíg a vállalását megtartja.
Kérjük, hogy a lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön való otthontartózkodást vállaló rászoruló 70 év feletti budaörsiek jelezzék ezt a szándékukat az Önkormányzatnál 
a 06-80-180-001 telefonszámon, vagy a szociroda@budaors.hu e-mail címre küldött üzenetben, megadva elérhetőségüket.

Budaörs Város Önkormányzata