Kiemelt

Védekezési Szabályzat!

A Budaörsi Evangélikus Egyházközség vezetése jelen járványügyi helyzetre tekintettel, a kormány és az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezésekre, valamint a Püspöki Tanács ajánlására figyelemmel a következő szabályzatot hozza.

Vasárnapok/ünnepnapok lebonyolításának rendje:

I. Az Istentiszteletek 2020. május 31. napjától az alábbi rend szerint látogathatók:
a) 2020. május 31. napján (Pünkösd 1. napja, vasárnap) és június 1. napján (pünkösd 2. napja, hétfő) az Istentiszteleten – a nyilvános istentiszteleti alkalmakra való felkészülés érdekében – korlátozott számban, külön az erre meghívott személyek vehetnek részt. 
b) 2020. június -jén (Pünkösd 2. napja, hétfő) az Istentiszteletek – a jelen szabályzatban foglaltak megtartásával – nyilvánosak, azokon szabadon részt vehetnek mindazon személyek, akik 65. életévüket nem töltötték be. 
c) 2020. június 7-től (vasárnap) az Istentiszteleteken – eltérő rendelkezés hiányában a jelen szabályzatban foglaltak megtartásával – a 65. életévüket betöltött személyek is részt vehetnek.

A teljes VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT itt olvasható: védekezési szabályzat

Az adó 2×1%-a

Szeretnénk felhívni a kedves testvérek figyelmét az adó 2×1%-áról való rendelkezés lehetőségéről! Elsősorban azok szeretetébe ajánljuk gyülekezetünk alapítványa (Erős Várunk adószám: 18691779-1-13) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035) javára adójuk felajánlható 1-1%-át akik mostanában nyújtják be adóbevallásukat.

A befizetett adó 1%-áról. Ebben az esztendőben is 2×1%-ról endelkezhetünk.

1.    Az első 1% alapítványoknak megy, így a mi közhasznú alapítványunk az “Erős Várunk” Alapítvány is megjelölhető kedvezményezettként. Adószámunk: 18691779-1-13. Ez közvetlenül gyülekezetünkhöz érkezik és a hitoktatási munkaágat segíti, eszközöket, alapanyagokat veszünk belőle, melyből a vasárnapi iskolások, az iskolai hittanosok és a gyülekezeti hittanosok is részesülnek, illetve segíti ifiseink, konfisaink táboros részvételét, amely a közösségépítés szempontjából nagyon fontos.
2.    A második 1% kedvezményezettjeként a Magyarországi Evangélikus Egyház jelölhető meg. Technikai számunk: 0035. Ez alapján az állami támogatás mértékét ítélik meg, illetve az evangélikus egyház társadalmi súlyát.

Mindkét 1% nagyon fontos és nagyon köszönjük! Ha azonban erről már korábban rendelkeztünk (elektronikus bevallás), akkor a nyilatkozatot nem kell újra megtenni, de érdemes utánanézni.

 Köszönjük!

A Püspöki Tanács útmutatása az istentiszteleti életre vonatkozóan

Kedves Gyülekezet!

Az alábbiak szerint szeretettel továbbítom a Püspöki Tanács iránymutatását, mely iránymutatást ad egyházunknak, gyülekezetünknek egyaránt.

Ezek szerint a most hétvégi alkalmainkat megtartjuk. Pénteken az ifit, szombaton a konfirmációs alkalmat, a révfülöpi csendeshétvégét (Hafóval egyeztettem és Révfülöp vár!) és a vasárnapi Istentiszteletet Budaörsön és Herceghalomban.
A további tájékoztatásig egyelőre ezek a döntések maradnak érvényben.
Mindeközben dolgozunk annak a lehetőségén, hogy honlapunkon hogyan lehet akár képpel/videóval is elérni az Istentiszeletet.
Hordozzuk imádságban idős és beteg testvéreinket és döntéshozónikat!

Erős Vár a Mi Istenünk!
Szeretettel:Géza

Koronavírus: A Püspöki Tanács iránymutatása az istentiszteleti életre vonatkozóan

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus okozta helyzet kezelésére. Ennek kapcsán a Püspöki Tanács mindenkit jogkövető magatartásra hív fel, és kéri a lelkészeket a rájuk bízottak iránti felelősség fokozott tudatosítására.

Az istentiszteleti élettel kapcsolatban a következő javaslatokat tesszük. Azokban a gyülekezetekben, ahol az istentiszteleten részt vevők száma általában több, mint 100 fő, javasoljuk több, kisebb létszámú vasárnapi alkalom megtartását, és megfontolásra ajánljuk a hétközi istentiszteletek sűrítését. A böjti időszak erre különösen is lehetőséget kínál.

Fontosnak tartjuk, hogy az Isten igéje „alkalmas és alkalmatlan időben” hangozzék, ezért egyházunk országos honlapján a korábbi anyagok közlése mellett hangzó és képes igehirdetéseket teszünk elérhetővé. Arra biztatjuk a helyi közösségeket, hogy használják a gyülekezetben az internetes lehetőségeket online közvetítésre, és külön hívják fel a gyülekezeti tagok figyelmét ezekre a lehetőségekre. A fiatalok ezen a téren különösen is segíthetik az idősebbeket.

Az úrvacsorával kapcsolatban továbbra is hangsúlyosan kérjük a higiéniai szabályok fokozott betartását. Korábbi „biztató útmutatásunkat” most azzal egészítjük ki, hogy gyülekezeteinket felszabadítjuk az úrvacsora gyakorlatának egészségügyi szempontok szerinti megválasztására, akár átmeneti felfüggesztésére is.

A jelenlegi nehéz helyzet indítson mindenkit kitartó imádságra és hitünk megélésére.

Budapest–Győr, 2020. március 11.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök,
Kondor Péter püspök,
Szemerei János püspök

Lelkészi beszámoló a 2019. esztendőről, Lelkészi munkaterv a 2020. évre!

Kedves Testvérek!

Budaörsön 2020 március 08- án a Budaörsi Evangélikus Gyülekezet Istentisztelete után, közgyűlés keretében ismertetésre került a gyülekezet részére a 2019. évet összefoglaló lelkészi beszámoló és a 2020. évi lelkészi munkaterv.

A teljes lelkészi beszámoló a 2019. esztendőről, itt olvasható:

A teljes 2020. évi lelkészi munkaterv pedig, itt olvasható:

Szeretettel: Endreffy Géza.

AKTUÁLIS!

2021. április 18.